ป้ายกำกับ SQL

คำสั่ง SQL Copy ข้อมูล
คำสั่ง SQL Copy ข้อมูล

02 เม.ย. 2551 0 17,735

คำสั่ง SQL สำหรับ copy ข้อมูลจากตารางหนึ่งไปยังอีกตารางหนึ่ง

MySQL Export เป็น CSV
MySQL Export เป็น CSV

02 เม.ย. 2551 0 21,279

การ Export ข้อมูลเป็น CSV เพื่อใช้กับโปรแกรม Import ด้วย CSV เนื่องจากค่า default ที่ phpMyAdmin ไม่สามารถใช้กับโปรแกรมนี้ได้ จึงต้องมีการปรับแต่งเล็

^