อัปโหลดไฟล์ Text ลงฐานข้อมูล

การอัปโหลดไฟล์ข้อความลงฐานข้อมูลโดยตรง หรือการเก็บไฟล์ทั้งไฟล์ลงบนฐานข้อมูล เหมือนกับการเก็บข้อความ text

เราต้องใช้กับฟิลด์ชนิดข้อมูล text นะครับ

<?
  $fileupload = $_FILES[fileupload]; //ไฟล์ที่ต้องการอัปโหลด

  $handle = fopen($fileupload[tmp_name], "r"); //เปิดไฟล์เพื่ออ่าน (text)
  $data = fread($handle, filesize($fileupload[tmp_name])); //อ่านไฟล์ไว้ที่ $data
  fclose($handle); //เปิดแล้วปิดไฟล์ด้วย

  //บันทึกลงฐานข้อมูล
  $sql = "INSERT INTO `$db_table` ( `wb_data` ) VALUES ( '$data' );";
  $query = mysql_query($sql);
?>

เวลาอ่านออกมาก็อ่านแบบปกติเลยครับ
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 01 เม.ย. 2551 เปิดดู 12,563 ป้ายกำกับ PHPSQLForm
^