Portfolio

ตัวอย่างผลงานส่วนหนึ่งครับ (เท่าที่นึกออก และสามารถนำมาโชว์ได้) ผลงานส่วนใหญ่จะสร้างจาก GCMS หรือไม่ก็พัฒนามาจาก GCMS โดยเว็บไซต์ทั้งหมดจะพัฒนาบนพื้นฐาน เทคโนโลยี
  • HTML5
  • UTF-8
  • CSS3 ผมเน้นการใช้งานเทคโนโลยี CSS3 เป็นพิเศษ โดยจะใช้รูปภาพเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
  • Responsive ขึ้นกับความต้องการของลูกค้าครับ ว่าต้องการให้รองรับการแสดงผลบนมือถือหรือไม่
  • ใช้เทคโนโลยี GAJAX ซึ่งเป็นไลบราลี่ที่พัฒนาโดยผมเอง เน้นที่ความรวดเร็วในการแสดงผล
  • GCMS ระบบ CMS ที่พัฒนาโดยผมเอง ที่มีความยืดหยุ่น ใช้งานง่าย และที่สำคัญ ประสิทธิภาพสูง (เฉพาะงานที่พัฒนาใหม่หมดเท่านั้น)
สพม.เขต 35

สพม.เขต 35

E-Leave

E-Leave

เปิดสอบกพ

เปิดสอบกพ

WebShopReady

WebShopReady

BECTERO Music

BECTERO Music

LIU XIANG FONG

LIU XIANG FONG

1
^