สพม.เขต 35

สพม.เขต 35
ระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป ของเว็บไซต์กลุ่ม/งาน ภายใน ของเขต สพม.35 โดยหลักการก็คือ ให้สมาชิกซึ่งเป็นหน่วยงานต่างๆภายในเขต ได้เป็นสมาชิกและมีเว็บไซต์สำหรับประชาสัมพันธ์หน่วยงานของตนเอง

URL : http://web.sesa35.info

ปี : 2558

^