การใช้คำสั่ง limit กับฐานข้อมูลชนิดอื่น

สำหรับ SQL Server และ Access และ ORACLE มีการใช้งานที่ไม่เหมือนกันครับ

SQL Server และ Access ใช้ TOP แทนครับ เช่น

SELECT TOP 10 * FROM tablename
ส่วน ORACLE ใช้ ROWNUM เช่น

SELECT * FROM tablename WHERE ROWNUM <= 10
และ DB2 ใช้ FETCH FIRST...ROWS ONLY เช่น

SELECT * FROM tablename FETCH FIRST 10 ROWS ONLY

ผู้เขียน Goragod

โพสต์เมื่อ 02 เม.ย. 2551 เวลา 18:04 น.

ความคิดเห็น 0

เปิดดู 4,839

ป้ายกำกับ SQL

Related

^