Tags Ajax

บทที่ 17 AJAX กับ JSON (ตอนที่ 1)
บทที่ 17 AJAX กับ JSON (ตอนที่ 1)

03 Apr 2008 0 21,257

JSON (JavaScript Object Notation) เป็นวิิธีหนึ่งที่จะทำให้ AJAX แลกเปลี่ยนข้อมูลกับ Server ได้อย่างง่ายๆ ซึ่งถ้าใช้ XML ส่งข้อมูลกลับมาเราก็ยังต้องมี

บทที่ 18 AJAX กับ JSON (ตอนที่ 2)
บทที่ 18 AJAX กับ JSON (ตอนที่ 2)

03 Apr 2008 0 27,647

บทความนี้จะเป็นตัวอย่างการอ่านข้อมูลจาก RSS แบบที่มีรูปภาพติดมาด้วย โดยที่ RSS ที่อ่านจะต้องส่งรูปภาพกลับมาด้วย ซึ่งปกติจะหาได้จากพวกเว็บวาไรตี้ทั่วๆไป แล้วส่งกลับเป็น JSON ด้วยฟังก์ชั่นของ PHP

บทที่ 11 การใช้งาน AJAX กับภาษาไทย
บทที่ 11 การใช้งาน AJAX กับภาษาไทย

03 Apr 2008 0 26,648

เรื่องของภาษาไทย (รวมถึงภาษาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ อังกฤษ) เนี่ยเป็นเรื่องปวดหัว สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน AJAX ใหม่ๆ ครับ โดยทั่วไปแล้วการทดสอบว่า AJAX ของเร

บทที่ 5 Auto Refresh เหตุผลสำคัญในการเลือกใช้ AJAX
บทที่ 5 Auto Refresh เหตุผลสำคัญในการเลือกใช้ AJAX

03 Apr 2008 0 19,416

เหตุผลแรกๆ ในการเลือก AJAX ไปใช้งานก็คือ Auto Refresh นี่แหละ วิธีการของ Auto refresh ก็คือการอัปเดทข้อมูลบนเพจโดยอัตโนมัติ ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยกา

บทที่ 7 การทำ Login ด้วย AJAX
บทที่ 7 การทำ Login ด้วย AJAX

26 Dec 2009 0 39,807

ในการ Login โดยทั่วๆไป แล้ว เราจะต้องกรอกข้อความ แล้วก็ส่งไปตรวจสอบ ความถูกต้องของ username และ password แล้วจึงกลับมาแสดงผลว่า login สำเร็จอีกที

บทที่ 32 RSS feed reader ด้วย AJAX
บทที่ 32 RSS feed reader ด้วย AJAX

01 Apr 2008 0 16,988

ใน RSS บทก่อนๆ จะเป็นการ parse ด้วย Javascript แต่โค้ดนี้จะเป็นการ parse ด้วย PHP ครับ

GAJAX Ajax Framework
GAJAX Ajax Framework

17 Nov 2009 0 19,382

GAjax คือ Ajax Framework และ Libraly ที่มีความสามารถในการทำงาน Cross Browser และความสามารถในการทำงาน ด้าน Ajax รวมถึงความสามารถการทำงานด้าน Effect พื

เริ่มต้นกับ GAjax
เริ่มต้นกับ GAjax

12 Aug 2011 0 16,937

GAjax คือ Javascript Framework Libraly ซึ่งถูกพัฒนาโดย Goragod.com โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อเป็น Framework สำหรับใช้งานกับ CMS ที่พัฒนาขึ้นใช้งานเอ..

Listbox multi select เหมือน Hotmail
Listbox multi select เหมือน Hotmail

25 Aug 2010 0 21,642

ตัวอย่างการเลือกรายชื่ออีเมล์ด้วย Listbox โดยสามารถเลือกได้ครั้งละหลายๆชื่อ เมื่อเลือกแล้ว ให้เพิ่มรายการที่เลือก ไปยัง Listbox อีกตัว คล้ายกับตัวเ..

การสร้าง element ด้วย Javascript
การสร้าง element ด้วย Javascript

28 Oct 2009 0 18,859

การสร้าง element ต่างๆขณะทำงานด้วย Javascript มีวิธีการหลักๆอยู่ 2 วิธีด้วยกันครับ คือการสร้างด้วย Ajax และ การสร้างด้วย Javascript การสร้าง element

บทที่ 3 object XMLHttpRequest หัวใจของ AJAX
บทที่ 3 object XMLHttpRequest หัวใจของ AJAX

13 Jun 2008 0 17,637

XMLHttpRequest เป็น object หนึ่งของ Browser ที่มีมาใช้นานแล้ว object นี้ทำหน้าที่ในการติดต่อ และ รับส่งข้อมูลกับบราวเซอร์ อันเป็นหัวใจของ AJAX

บทที่ 2 ความสามารถของ AJAX
บทที่ 2 ความสามารถของ AJAX

03 Apr 2008 0 16,998

งานที่ AJAX ทำบนเว็บเพจ มีเพียงอย่างเดียว คือ การรับและส่งข้อมูลระหว่าง Browser และ Server โดยที่ไม่จำเป็นต้อง โหลดเพจทั้งหน้าใหม่

บทที่ 1 AJAX เบื้องต้น
บทที่ 1 AJAX เบื้องต้น

03 Apr 2008 0 18,860

AJAX ย่อมาจาก Asynchronous Javascript And XML ครับ มีความหมายว่า เป็นการทำงานร่วมกันของ Javascript และ XML โดยจะเป็นการทำงานแบบที่ไม่ต้องรอคอย

บทที่ 34 แสดงข่าวจาก RSSthai ด้วย AJAX
บทที่ 34 แสดงข่าวจาก RSSthai ด้วย AJAX

01 Apr 2008 0 13,285

ปัญหาอย่างหนึ่งของการแสดงข่าว RSS จากเว็บไซต์ก็คือความเชื่องช้าในการโหลดหน้าเพจ เนื่องจากต้องรอโหลด RSS ให้เสร็จก่อน

บทที่ 10 ใช้งาน Combobox ที่ทำงานสัมพันธ์กัน ด้วย AJAX
บทที่ 10 ใช้งาน Combobox ที่ทำงานสัมพันธ์กัน ด้วย AJAX

05 Oct 2011 0 25,237

เป็นการใช้งาน Combobox 3 ตัวที่ทำงานสัมพันธ์กันครับ โดยที่เมื่อเราเลือกตัวที่ 1 ก็จะไปอ่านข้อมูลจากฐานข้อมูลมาใส่ตัวที่ 2 และเมื่อเราเลือกตัวที่ 2 ก็

^