ป้ายกำกับ Docker

Docker คืออะไร
Docker คืออะไร

22 ก.ค. 2561 0 16,700

Docker เป็น Software Container ประเภทหนึ่ง คล้ายๆกับ Virtual Machine ซึ่งมีความสามารถในการจำลองสภาพแวดล้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์

1
^