A-AA+then

ป้ายกำกับ Apache

php header 404 ไม่ทำงานบน firefox

6,731

โดยปกติแล้ว หากเราต้องการประมวลผล PHP เพื่อให้ Server แจ้งกลับว่าไม่พบไฟล์ หรือการจำลองว่าไม่พบไฟล์ สามารถทำได้ด้วยคำสั่ง header() ของ PHP ดังตัวอย..

การกำหนดให้หน้าแรกเป็น index.html แทน index.php

12,409

ปกติแล้วหน้าแรกของ เว็บเซอร์ฟเวอร์ ที่เป็น PHP จะถูกกำหนดเป็น index.php ครับ โดยเมื่อเราทำการเรียกผ่าน URL เปล่าๆ มันจะวิ่งไปหาไฟล์ index.php ก่อน เช

การแก้ปัญหา Server เวลาไม่ตรง

6,896

ปัญหาที่ว่านี้ก็คือการที่ Server ของเรา แสดงเวลาบน Server ไม่ตรงกับเวลาบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราครับ แต่ปัญหานี้จะแก้ได้หากเป็น Server ของเรานะครั..

การกำหนดให้ Apache execute ไฟล์อื่นเป็น PHP นอกจากไฟล์ php

5,981

ยกตัวอย่างเช่นการ ใช้ index.html แทน index.php แบบเียวกับ เว็บไซต์ผม หรือการใช้ไฟล์ XML หรือ RSS ที่เป็นนามสกุล .xml หรือ .rss แต่เป็นการอ่านโดยตรงจา

Apache network security HTTP server

14,986

Apache เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานมากที่สุดในอินเทอร์เน็ต โดยจากการสำรวจของ NetCraft.com ในเดือนกรกฏาคม 2544 พบว่า มีผู้ใช้ Apache เป็นเว็บเซิร์ฟเวอ

การเปลี่ยนไดเร็คทอรี่ที่เก็บไฟล์ของ AppServ

5,710

ปกติแล้ว เมื่อเราติดตั้ง AppServ ลงบนเครื่องของเรา คำแนะนำสำหรับการติดตั้งที่สำคัญคือ ใช้ค่าที่กำหนดมาให้แล้วในโปรแกรม เป็นดีที่สุด

1
^