A-AA+then

ป้ายกำกับ Word

การกำหนดรหัสผ่านของ phpMyAdmin

33,887

หากเราติดตั้ง phpMyAdmin ตามปกติ ที่มาพร้อมกับ Appserver หรือ XAMPP เราอาจกรอกรหัสผ่านของ MySQL เป็นค่าว่างไว้ หรืออาจกรอกรหัสผ่านแบบง่ายๆไว้

PHP to Word

9,556

โค้ดตัวอย่างการแปลง PHP เป็นไฟล์ Word สามารถแทรกรูปได้

1
^