ป้ายกำกับ JSON

GAJAX บทที่ 21 JSON
GAJAX บทที่ 21 JSON

25 ส.ค. 2553 0 23,092

GAJAX รองรับการใช้งานกับข้อมูลชนิด JSON ด้วย โดยมีความสามารถในการแปลงข้อมูลเป็น JSON ได้โดยการเรียกฟังก์ชั่น toJSON ซึ่งเป็นฟังก์ชั่นภายในของ GAJAX..

1
^