A-AA+then

ป้ายกำกับ JSON

GAJAX บทที่ 21 JSON

15,976

GAJAX รองรับการใช้งานกับข้อมูลชนิด JSON ด้วย โดยมีความสามารถในการแปลงข้อมูลเป็น JSON ได้โดยการเรียกฟังก์ชั่น toJSON ซึ่งเป็นฟังก์ชั่นภายในของ GAJAX..

บทที่ 17 AJAX กับ JSON (ตอนที่ 1)

16,858

JSON (JavaScript Object Notation) เป็นวิิธีหนึ่งที่จะทำให้ AJAX แลกเปลี่ยนข้อมูลกับ Server ได้อย่างง่ายๆ ซึ่งถ้าใช้ XML ส่งข้อมูลกลับมาเราก็ยังต้องมี

1
^