ป้ายกำกับ JSON

GAJAX บทที่ 21 JSON
GAJAX บทที่ 21 JSON

25 ส.ค. 2553 เวลา 08:10 น. 0 16,003

GAJAX รองรับการใช้งานกับข้อมูลชนิด JSON ด้วย โดยมีความสามารถในการแปลงข้อมูลเป็น JSON ได้โดยการเรียกฟังก์ชั่น toJSON ซึ่งเป็นฟังก์ชั่นภายในของ GAJAX..

บทที่ 18 AJAX กับ JSON (ตอนที่ 2)
บทที่ 18 AJAX กับ JSON (ตอนที่ 2)

03 เม.ย. 2551 เวลา 09:34 น. 0 22,200

การแสดงข่าวจากเว็บ googeek ซึ่งมีวิธีการแสดงรูปภาพของข่าวที่ไม่เหมือนกับ rssthai

บทที่ 17 AJAX กับ JSON (ตอนที่ 1)
บทที่ 17 AJAX กับ JSON (ตอนที่ 1)

03 เม.ย. 2551 เวลา 09:33 น. 0 17,082

JSON (JavaScript Object Notation) เป็นวิิธีหนึ่งที่จะทำให้ AJAX แลกเปลี่ยนข้อมูลกับ Server ได้อย่างง่ายๆ ซึ่งถ้าใช้ XML ส่งข้อมูลกลับมาเราก็ยังต้องมี

1
^