A-AA+then

ป้ายกำกับ Web Server

การติดตั้ง CentOS Web Panel

1,993

CentOS Web Panel คือ Control Panel สำหรับเว็บเซอร์ฟเวอร์ที่จัดว่าครบเครื่องเลยทีเดียว โดยในเวอร์ชั่นปัจจุบันที่เขียนบทความนี้อยู่ที่ 0 9 8 ซึ่งมีจุดเด่นที่สำคัญคือ ฟรี อันนี้ผมชอบ รองรับ CentOS เวอร์ชั่น 6 เท่านั้น ในตอนที่เขียนบทความนี้ รองรับ PHP7 แล้

การติดตั้งและใช้งาน PHP หลายเวอร์ชั่นด้วย CentOS Web Panel

1,062

CentOS Web Panel สนับสนุนการติดตั้ง PHP หลายเวอร์ชั่นบนเครื่องเดียวกันด้วยครับ โดยที่มีการติดตั้งและใช้งานที่ไม่ยากเลยครับ แต่ต้องรู้ทริคนิดหน่อย ผมงงมาแล้ว หากต้องการติดตั้ง PHP หลายเวอร์ชั่นบนเครื่องเดียวกันแนะนำให้ทำทันทีหลังการติดตั้ง CentOS Web Pan

การทำเครื่องของเราเป็น Web Server จริงๆ

13,461

ในโลก Internet เราสามารถเรียกมายัง เครื่องของตัวเอง ผ่าน ip address ได้ครับ ซึ่งหากเครื่องของเรามี ip address ที่คงที่ คงไม่มีปัญหาอะไร เราก็สามารถให

การทำเครื่องของเราเป็น Web Server จริงๆ ตอนที่ 3

8,010

ในตอนที่แล้วเราได้ทำการเซ็ต NAT ไปแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการทำให้ Server ทำการอัปเดท IP ของเราโดยอัตโนมัติทุครั้งที่เปิดเครื่อง ซึ่งในการอัปเดท IP ใน

การทำเครื่องของเราเป็น Web Server จริงๆ ตอนที่ 4

8,089

ขั้นตอนสุดท้าย สำหรับการทำเครื่องของเราให้เป็น เว็บ Server จริงๆ ก็คือการ Setup หรือปรับปรุง Windows ของเราเล็กๆน้อย เพื่อให้สามารถทำงานได้ ปละเพื่อร

การทำเครื่องของเราเป็น Web Server จริงๆ ตอนพิเศษ

8,799

บทความในตอนนี้เกิดขึ้นจากคำถามบนบอร์ดว่า ถ้าเรามีโดเมนอยู่ แล้วเราจะใช้โดเมนนี้ กับ Server ที่เราสร้างขึ้นได้ยังไง เนื่องจาก โดเมนที่ได้มาอาจจะยังไม่

การทำเครื่องของเราเป็น Web Server จริงๆ ตอนที่ 5

12,366

ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการกำหนดชื่อของคอมพิวเตอร์ ให้เป็นชื่อของโดเมนที่เราต้องการ เพื่อมันสามารถแสดงตัวบนเครือข่ายได้อย่างถูกต้อง โดยที่ไม่ต้องไปกำหนด

แก้ปัญหาการ Forward Port ไม่ได้ ที่มาจากปัญหาของ ISP

6,188

ปัญหาการ Forward Port ไม่ได้ อาจมาจากหลายสาเหตุด้วยกันนะครับ เช่น อาจเกิดจากการตั้งค่าไม่ถูกต้อง เกิดจาก Firewall ปัจจุบันเราอาจพบเจอ Firewall ได้จ

Web Server Nginx

5,385

Server Nginx เป็น Web Server ประเภทหนึ่งเหมือน Apache หรือ IIS ครับ ซึ่งจุดเด่นของ Nginx คือ มีประสิทธิภาพมากกว่า Apache ด้วยการใช้ทรัพยากรที่ที่น้..

การแก้ไขปัญหาไฟล์  hosts ไม่ทำงานบน Windows7

7,049

ไฟล์ hosts คืออะไรผมคงไม่อธิบายนะครับ แต่ที่อยากจะบอกก็คือผมพบปัญหาว่า ผมไม่สามารถแก้ไข ไฟล์ hosts ได้ หรือแก้ไปแล้วมันก็ไม่ทำงานตามที่ควรจะเป็น เช..

การแก้ปัญหา Server เวลาไม่ตรง

6,892

ปัญหาที่ว่านี้ก็คือการที่ Server ของเรา แสดงเวลาบน Server ไม่ตรงกับเวลาบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราครับ แต่ปัญหานี้จะแก้ได้หากเป็น Server ของเรานะครั..

เมื่อ mssql บันทึกข้อมูลชนิด text ได้ไม่ครบถ้วน

4,295

ค่า Default ของ XAMPP สำหรับการโพสต์ข้อความ บน MSSQL ถูกจำกัดโดย php.ini ครับ ซึ่งโดยปกติจะมีค่าอยู่ที่ 4096 ตัวอักษร ทำให้บางครั้งเราไม่สามารถบันทึก

การเปิดให้ XAMPP ใช้งาน mssql ได้

10,009

บน XAMPP เราสามารถใช้งาน mssql ผ่าน Server ระยะไกลได้ครับ หากเรามีความจำเป็นต้องทดสอบ script ที่ใช้ database ที่เป็น mssql เราสามารถใช้งานได้ครับ ขั้

รายชื่อรหัสสถานภาพของ HTTP 1xx

6,533

1xx ข้อมูลทั่วไป รหัสสถานภาพกลุ่มนี้หมายถึง "เครื่องให้บริการได้รับการร้องขอแล้ว สามารถดำเนินการต่อไปได้" ใช้เป็นข้อความตอบรับชั่วคราว ซึ่ง

รายชื่อรหัสสถานภาพของ HTTP 3xx

6,812

3xx การเปลี่ยนทาง รหัสสถานภาพกลุ่มนี้หมายถึง "เครื่องลูกข่ายอาจต้องมีการกระทำอื่นเพิ่มเติม เพื่อที่จะทำการร้องขอนั้นให้สำเร็จ" แสดงว่าโปรแก

รายชื่อรหัสสถานภาพของ HTTP 5xx

6,740

5xx ความผิดพลาดจากเครื่องแม่ข่าย รหัสสถานภาพกลุ่มนี้หมายถึง "เครื่องแม่ข่ายไม่สามารถให้บริการได้ แม้ว่าการร้องขอจะส่งมาอย่างถูกต้อง" เครื่อ

รายชื่อรหัสสถานภาพของ HTTP 2xx

6,748

2xx การร้องขอสำเร็จ รหัสสถานภาพกลุ่มนี้หมายถึง "การดำเนินการที่ร้องขอได้รับแล้ว เป็นที่เข้าใจแล้ว และได้ยอมรับแล้ว" ใช้แสดงว่าการร้องขอจากเ

รายชื่อรหัสสถานภาพของ HTTP 4xx

7,198

4xx ความผิดพลาดจากเครื่องลูกข่าย รหัสสถานภาพกลุ่มนี้หมายถึง "การร้องขอจากเครื่องลูกข่ายไม่เป็นที่ยอมรับ หรือไม่สามารถทำตามการร้องขอนั้นได้"

^