ป้ายกำกับ Web Server

รายชื่อรหัสสถานภาพของ HTTP 4xx
รายชื่อรหัสสถานภาพของ HTTP 4xx

08 มิ.ย. 2552 0 8,692

4xx ความผิดพลาดจากเครื่องลูกข่าย รหัสสถานภาพกลุ่มนี้หมายถึง "การร้องขอจากเครื่องลูกข่ายไม่เป็นที่ยอมรับ หรือไม่สามารถทำตามการร้องขอนั้นได้"

^