การติดตั้งให้เครื่องทำงานเป็น Web Server ตอน ทดสอบการทำงาน

Html
ให้ใช้โปรแกรม notepad สร้าง Script Html ขึ้นมา 1 ไฟล์
<html>
<body>
Hello Html
</body>
</html>


ให้ Save ชื่อ SampleHtml.Html ภายใต้ Directory E:\Webstire ( ซึ่งเป็น Virtual Directory ที่เราได้กำหนดขึ้น)


เราจะได้ Script Html ดังรูป


ทดสอบ Run Script Html โดย Run http://localhost/thai-asp/SampleHtml.html จะได้ผลลัพธ์ดังรูป

Html ที่มีการใส่ Asp Script เข้าไปด้วย
ใช้โปรแกรม Notepad สร้าง Script asp ขึ้นมา 1 ไฟล์

<html>
<body>
<%
  Response.write(“Hello Asp”)
%>

</body>
</html>

ให้ Save ชื่อ Sampleasp.asp ภายใต้ Directory E:\Webstire ( ซึ่งเป็น Virtual Directory ที่เราได้กำหนดขึ้น)


ทดสอบ Run Script asp โดย Run http://localhost/thai-asp/Sampleasp.asp

Html ที่มีการใส่ php Script เข้าไปด้วย
ใช้โปรแกรม Notepad สร้าง Script php ขึ้นมา 1 ไฟล์

<html>
<body>
<?
  echo '“Hello php”';
?>

</body>
</html>

ให้ Save ชื่อ Samplephp.php ภายใต้ Directory E:\Webstire ( ซึ่งเป็น Virtual Directory ที่เราได้กำหนดขึ้น)
ทดสอบ Run Script php โดย Run http://localhost/thai-asp/Samplephp.php


ผู้เขียน Goragod โพสต์เมื่อ 02 เม.ย. 2551 เปิดดู 5,375 ป้ายกำกับ Web Server

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^