A-AA+then

ป้ายกำกับ XML

เขียนข่าว RSS(XML) จาก db เป็นไฟล์ XML

7,888

การอ่านข้อมูลจาก MySQL ให้ผลลัพท์เป็นไฟล์ XML(RSS) นำไปใช้งานได้เลย ส่วนจะใช้อ่านข้อมูลอะไรก็ไปดัดแปลงเอาตามชอบใจเอาละกัน

การโหลด และ Parse XML ด้วย Javascript และ AJAX

9,670

การโหลดและ แสดง XML รวมถึงการเข้าถึง รายการต่างๆของ XML สามารถจัดการได้ด้วย Javascript แบบง่ายๆ ครับ ซึ่งหลักการจริงๆของมันก็เหมือนกับการเข้าถึง DO..

RSS กับ XML (ตอนที่ 5)

22,425

เราได้เรียนรู้การอ่านข่าว RSS ไปแล้ว ตอนนี้เราจะมาทำตัวเป็นผู้นำเสนอข่าวบ้าง

การแยกข้อความ XML ด้วย PHP ตอนที่ 3

7,251

การ parse XML ด้วยฟังก์ชั่นของ PHP ครับ ซึ่งวิธีการก็ไม่ได้ยากอะไร แต่ว่าเอกสาร XML ที่ได้นี่ต้องถูกต้องตามมาตรฐานครับ มันถึงจะอ่านได้อย่างไม่มี erro

การแยกข้อความ XML ด้วย PHP ตอนที่ 2

7,693

บทความก่อนหน้า จะเป็นการอ่าน XML ด้วย PHP ที่มีเพียง node เดียว แต่ในกรณีที่เอกสาร XML นั้นมีหลาย node เช่น RSS ทีี่อาจมีหลายข่าว การ parse XML ด้วย

การแยกข้อความ XML ด้วย PHP

10,302

จริงๆแล้วการ parse XML ด้วย PHP มีฟังก์ชั่นของ PHP ให้เลือกใช้ได้อยู่แล้วโดยไม่ต้องไปหาฟังก์ชั่นอื่น แต่ผมไม่ได้เลือกใช้ฟังก์ชั่นของ PHP ในการทำงานหร

Validator for Atom and RSS feeds

5,160

เว็บนี้ให้ผลลัพท์ที่เข้าใจง่ายดีครับ

RSS กับ XML (ตอนที่ 2)

19,851

ปัญหาในการทำเว็บไซต์ ที่ต้องดึงข่าว RSS มาแสดง มักพบว่าถ้ามี RSS หลายตัว จะพบว่าการโหลดเว็บ จะอืดเป็นเรือเกลือเลยทีเดียว ทำให้ผมคิดว่าน่าจะมีการนำ AJ

RSS กับ XML (ตอนที่ 1)

14,820

การแสดงข่าว RSS และการใช้งาน XML กับ AJAX ไปพร้อมกันเลยนะครับ โดยมี RSS เป็นตัวอย่างในการใช้งานเอกสาร XML ครับ

XML คืออะไร (ตอนที่ 4)

9,590

เนื่องจาก XML ไม่มีการกำหนดชื่อของ element ที่ตายตัว จึงอาจเกิดปัญหาในการตั้งชื่อซ้ำกัน แต่วัตุถประสงค์และองค์ประกอบไม่ตรงกัน ยกตัวอย่างเช่น

1
^