RSS กับ XML (ตอนที่ 3)

ลองมาดูตัวอย่าง เอกสาร XML ที่ได้รับกัน
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
 <channel>

  <title>ข่าวการศึกษา</title>
  <description>ข่าวการศึกษา By RSSTHAI.COM 24 Hrs. Thai News Station</description>
  <link>http://www.rssthai.com </link>
  <lastBuildDate>Thu, 14 Sep 2006 10:20:42 +0700</lastBuildDate>
  <generator>RSSTHAI.COM Feed Builder</generator>
  <copyright>RSSTHAI.COM</copyright>

  <item>
   <title>สกอ.คลอด 12 ดัชนีวัดมาตรฐานมหาวิทยาลัย </title>
   <description>สกอ.คลอด 12 ดัชนีชี้วัด มาตรฐานมหาวิทยาลัย</description>
   <link>http://www.rssthai.com/reader.php?t=education&r=6727 </link>
   <pubDate>Thu, 14 Sep 2006 10:20:41 +0700</pubDate>
  </item>

  <item>
   <title>"เรียนล่วงหน้า" แก้ปัญหาเด็กมัธยมหัวไว-ให้หน่วยกิตมหา"ลัยปี 1 ไปตุน</title>
   <description>ใครว่าเด็กเก่งไม่ปัญหา</description>
   <link>http://www.rssthai.com/reader.php?t=education&r=6661 </link>
   <pubDate>Sat, 02 Sep 2006 14:38:41 +0700</pubDate>
  </item>

 </channel>
</rss>


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

อันนี้เพื่อบอกว่าเป็น XML และที่สำคัญคือ encoding ครับ อันนี้เป็นส่วนที่บอกว่า เอกสารนี้ใช้ภาษาอะไร ในที่นี้คือ UTF-8 ครับ
<rss version="2.0">

ถ้าเป็นเอกสาร RSS ต้องมีตัวนี้ระบุครับ ในที่นี้บอกว่าเป็น RSS เวอร์ชั่น 2 ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดในขณะนี้
  
ดูส่วน <title> จนถึง <copyright> ใน section แรก ส่วนนี้เป็น Header ของ RSS ครับจะใช้ระบุที่มาของเอกสารว่าเอกสารนี้มาจากที่ใด property ที่สำคัญเช่น title สำหรับหัวข้อ, description อธิบายหัวข้อเพิ่มเติม, link สำหรับ url ที่มาของเอกสาร เป็นต้น

ดูส่วน <item> จนถึง </item> ส่วนนี้จะเป็นเนื้อหาของข่าวแต่ละข่าวครับ จะมีได้หลายรายการตามแต่จะกำหนดครับ เช่นกัน ส่วนนี้จะประกอบด้วย property ที่สำคัญเช่นเดียวกับ ส่วน Header ครับ และ pubDate สำหรับระบุวันเวลาที่เขียนข่าวครับ

นอกจากนี้ยังมี property เช่น image เพื่อระบุรูปของข่าวได้อีกด้วยครับ

ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 26 พ.ย. 2561 เปิดดู 3,016 ป้ายกำกับ RSS กับ XML
^