RSS กับ XML (ตอนที่ 1)

การแสดงข่าว RSS และการใช้งาน XML กับ AJAX ไปพร้อมกันเลยนะครับ โดยมี RSS เป็นตัวอย่างในการใช้งานเอกสาร XML ครับ

ดูตัวอย่างการใช้งานไปแล้วรูปแบบหนึ่ง เป็น RSS Reader ทีนี้มาลองดูการแสดงแต่เฉพาะหัวข้อข่าวกัน โดยในบทนี้ผมจะอธิบายเกี่ยวกับการจัดการเอกสารในรูปของ XML ในการนำมาแสดงผล ซึ่งเป็นหัวใจของ AJAX เลยทีเดียว เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการใช้งาน XML กับ AJAX

AJAX กับ XML เป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกันโดยตรงทีเดียวเลยครับ จำได้มั้ยว่า AJAX ย่อมาจากอะไร Asynchronous Javascript And XML จะเห็นว่ามี XML อยู่ในชื่อเลยทีเดียว

นอกจากนี้ XML ยังเป็นแกนหลักในเว็บ XHTML เลยทีเดียวครับ โดยที่ X ใน XHTML นั้นเอามาจาก XML โดยที่ตามมารตฐานของ XHTML แล้วเขาให้ใช้ XML ในรูปเนื้อหา(ล้วนๆ) ของเว็บเลยทีเดียว

RSS คืออะไร RSS ย่อมาจากคำว่า Really Simple Syndication หรือ Rich Site Summary เป็นเทคโนโลยีในการนำเสนอข่าวหรือบทความ ในรูปแบบมาตรฐาน XML ครับ เอกสารนี้อาจถูกเตรียมเอาไว้ก่อนก็ได้โดยผู้จัดทำ เช่น http://www.rssthai.com/rss/entertain.xml หรืออาจถูกอ่านออกมาจากฐานข้อมูล แล้วสร้างเป็นเอกสารในรูปของ XML ก็ได้ เช่น http://www.bcoms.net/rss.aspx เราก็จะอ่านเอาเอกสารนั้นมาจัดการแสดงผลต่อไป ครับ

แล้วเราจะหาข่าว RSS มาแสดงได้ยังไง เอกสาร RSS ทีให้บริการโดยผู้ให้บริการจะมีหลากหลายมากครับ โดยทั่วไปถ้ามีใครให้บริการข่าว RSS เขาจะมีโลโก RSS สีส้ม หรือ XML ติดไว้เป็นสัญลักษณ์ให้รู้ครับ หรือไม่เราก็ไปหาข่าวเอาจากแหล่งรวม RSS เช่น http://www.rssthai.com ก็ได้ครับ (ภาษาไทย) หรือของพวกเว็บไซต์ดังๆ อย่างเช่น Yahoo, BBC, CNN ก็เป็นแหล่งรวม RSSเช่นกันครับ

ตัวอย่าง เป็นโค้ด RSS ที่ผมจะเอามาเป็นตัวอย่างให้ศึกษาครับ
 
rar (551)
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 03 เม.ย. 2551 เปิดดู 21,440 ป้ายกำกับ RSS กับ XML
^