A-AA+then

ป้ายกำกับ Array

การใช้งานแอเรย์ (Array) ของ PHP (ตอนที่ 3)

4,643

ลองมาดูเทคนิคการใช้งานแอเรย์ในการช่วยสรุปข้อมูล เพื่อหลีกเลี่ยงการคิวรี่ข้อมูลที่ซับซ้อนกันอีกรูปแบบหนึ่ง โดยใช้ข้อมูลเดิมในบทก่อนเลยครับ ห้อง 102 ..

การใช้งานแอเรย์ (Array) ของ PHP (ตอนที่ 4)

5,013

ผมได้เสนอเทคนิคการใช้งานแอเรย์มา 3 ตอนแล้ว ในตอนนี้ผมจะนำเสนอคำถามจากบอร์ดถึงการแทนที่ข้อความที่กำหนดด้วยข้อความอื่นโดยใช้แอเรย์ ผมยกตัวอย่างโจทย์ง..

การใช้งานแอเรย์ (Array) ของ PHP  (ตอนที่ 2)

7,779

ในตอนที่แล้วผมได้อธิบายเกี่ยวกับแอเรย์ในเบื้องต้นไปแล้ว ในตอนนี้ผมจะอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งานเพื่อลดความยุ่งยากในการเขียนโค้ดลง ซึ่..

การใช้งานแอเรย์ (Array) ของ PHP  (ตอนที่ 1)

8,477

แอเรย์เป็นตัวแปรที่มีความสำคัญค่อนข้างสูงครับ อันเนื่องมาจาก แอเรย์ของ PHP ค่อนข้างมีความยืดหยุ่น สามารถใช้เก็บอะไรก็ได้ แม้แต่ตัวแปรเีดียวกันยังสา..

การตรวจสอบการเลือก checkbox ด้วย GAJAX

12,360

บทความนี้จะใช้ GAjax ในการตรวจสอบการเลือก input(radio) แบบ Array ตั้งแต่การออกแบบฟอร์ม input รวมถึง Javascript ที่ใช้ในการตรวจสอบ สำหรับโค้ดใน rad..

เทคนิคการรับค่าจาก Input ชนิด Array

12,299

ช่วงนี้เขียนเรื่องฟอร์ม และ Input แบบ Array ติดๆกันหลายเรื่องเลย อันเนื่องมาจากมีหลายคำถาม ถามกันมาพอสมควร ปกติแล้ว ตอนสร้าฟอร์มแบบ Array คงไม่งงกันเ

บันทึก array ลง cookie

6,529

เนื่องจาก cookie ไม่สามารถเก็บข้อมูลที่เป็น array ได้จึงต้องมีการแปลง array ให้เป็น ข้อความก่อน แล้วจึงบันทึกลง cookie

การตรวจสอบค่าซ้ำกัน

10,558

การตรวจสอบค่าที่ซ้ำกัน ภายใน array ว่ามีอะไรบ้าง คืนค่าด้วยการแสดงผลรายการแอเรย์ที่ซ้ำกัน

การสุ่มคำตอบ กขคง.

7,726

เทคนิคการสุ่มคำตอบ กขคง. ด้วย PHP โดยไม่ใช้ MySQL หรือการสุ่มลำดับที่ ของ array

SortColumn

5,801

การเรียงลำดับแอเรย์หลายมิติ เช่น แอเรย์ข้อมูลของ webboard text ที่ผมใช้งานอยู่ หรือมีลักษณะดังโค้ด

เรื่องของ แอเรย์

5,383

มีหลายๆกรณีครับที่เราสามารถนำเอาความยืดหยุ่นของ Array มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

1
^