การสุ่มคำตอบ กขคง.

เทคนิคการสุ่มคำตอบ กขคง. ด้วย PHP โดยไม่ใช้ MySQL หรือการสุ่มลำดับที่ ของ array

สำหรับการทำแบบทดสอบที่เก็บคำตอบไว้กับคำถามใน record เดียวกันเลย SQL จะทำการสุ่มได้เฉพาะลำดับคำถาม ไม่สามารถสุ่มคำตอบได้ ให้เราอ่านข้อมูลคำตอบของคำถามใส่ array ก่อนแล้วทำการสุ่มด้วยเทคนิคนี้ ก่อนนำไปแสดง

<?
  //อ่านคำตอบจากฐานข้อมูล
  $answer[0]="คำตอบ ก";
  $answer[1]="คำตอบ ข";
  $answer[2]="คำตอบ ค";
  $answer[3]="คำตอบ ง";
  $correct = 1; //คำตอบที่ถูกต้องที่กำหนดมา(คำตอบ ข)
    
    
  //โค้ด random คำตอบ
  srand( (double)microtime() * 10000000 );
  $n = 0;
  while ( $n < 4 )
  {
    while ( true )
    {
      $c = rand() % 4;
      if ( empty( $ans[$c] ) )
      {
        $ans[$c] = $answer[$n];
        if ( empty($cort) & $n == $correct )
        {
          $cort = $c;
        }
        $n++;
        break;
      };
    };
  };
    
  echo $ans[0]."<br />".$ans[1]."<br />".$ans[2]."<br />".$ans[3]."<br />คำตอบที่ถูกต้อง $ans[$cort]<br />ลอง Refresh ดู";
?>
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 02 เม.ย. 2551 เปิดดู 14,994 ป้ายกำกับ PHPArray
^