ป้ายกำกับ Excel

Import CSV to MySQL
Import CSV to MySQL

02 เม.ย. 2551 0 29,494

ไฟล์ CSV เป็นไฟล์ excel ชนิดหนึ่ง นอกเหนือจาก XLS ที่ใช้การเก็บข้อมูลแบบ Text สามารถเปิดอ่านได้โดย Notepad การอ่านข้อมูลจากไฟล์ CSV เลยค่อนข้างง่าย

php to excel
php to excel

21 ม.ค. 2554 0 9,325

การแปลง PHP เป็นไฟล์ Excel นามสกุล XLS

XLS to PHP
XLS to PHP

02 เม.ย. 2551 0 10,715

เป็น Class สำหรับอ่านไฟล์ XLS ไปแสดงผลบน บราวเซอร์ หรือบันทึกลงฐานข้อมูล ด้วย PHP ครับ

MySQL Export เป็น CSV
MySQL Export เป็น CSV

02 เม.ย. 2551 0 21,269

การ Export ข้อมูลเป็น CSV เพื่อใช้กับโปรแกรม Import ด้วย CSV เนื่องจากค่า default ที่ phpMyAdmin ไม่สามารถใช้กับโปรแกรมนี้ได้ จึงต้องมีการปรับแต่งเล็

PHP to Excel (.cvs)
PHP to Excel (.cvs)

02 เม.ย. 2551 0 10,635

ส่งออกไฟล์ Excel นามสกุล .csv ด้วย PHP

สร้างไฟล์ XLS ด้วย PHP
สร้างไฟล์ XLS ด้วย PHP

01 เม.ย. 2551 0 12,569

ฟังก์ชั่นสำหรับสร้างไฟล์ ฟอร์แมต XLS จาก PHP พร้อมตัวอย่างการใช้งาน อย่างง่ายๆ ครับ

1
^