A-AA+then

ป้ายกำกับ Excel

Import CSV to MySQL

16,010

ไฟล์ CSV เป็นไฟล์ excel ชนิดหนึ่ง นอกเหนือจาก XLS ที่ใช้การเก็บข้อมูลแบบ Text สามารถเปิดอ่านได้โดย Notepad การอ่านข้อมูลจากไฟล์ CSV เลยค่อนข้างง่าย

php to excel

6,419

การแปลง PHP เป็นไฟล์ Excel นามสกุล XLS

XLS to PHP

8,003

เป็น Class สำหรับอ่านไฟล์ XLS ไปแสดงผลบน บราวเซอร์ หรือบันทึกลงฐานข้อมูล ด้วย PHP ครับ

MySQL Export เป็น CSV

10,630

การ Export ข้อมูลเป็น CSV เพื่อใช้กับโปรแกรม Import ด้วย CSV เนื่องจากค่า default ที่ phpMyAdmin ไม่สามารถใช้กับโปรแกรมนี้ได้ จึงต้องมีการปรับแต่งเล็

PHP to Excel (.cvs)

7,343

ส่งออกไฟล์ Excel นามสกุล .csv ด้วย PHP

สร้างไฟล์ XLS ด้วย PHP

8,284

ฟังก์ชั่นสำหรับสร้างไฟล์ ฟอร์แมต XLS จาก PHP พร้อมตัวอย่างการใช้งาน อย่างง่ายๆ ครับ

1
^