MySQL Export เป็น CSV

การ Export ข้อมูลเป็น CSV เพื่อใช้กับโปรแกรม Import ด้วย CSV เนื่องจากค่า default ที่ phpMyAdmin ไม่สามารถใช้กับโปรแกรมนี้ได้ จึงต้องมีการปรับแต่งเล็กน้อย

ข้อดีของการ Export เป้น CSV คือไฟล์ CSV เป็นไฟล์ Text ทำให้สามารถแก้ไขได้ง่าย และยังสามารถแก้ไขบน Excel ได้ เหมาะสำหรับใช้ในการเตรียมข้อมูลในเบื้องต้น และยังสามารถแก้ปัญหาการใช้ PHP4 หรือ PHP5 แล้วไม่เป็นภาษาไทยได้ด้วย


1. กรอบ Export เลือกไปที่ CSV เลยครับ
2. กรอบ options ช่อง Fields terminated by ให้ใส่ ลูกน้ำ (,) ครับเพื่อกำหนดตัวคั่นแต่ละฟิลด์ การกำหนดค่านี้ต้องระวังครับ หากในข้อมูลมีเครื่องหมายนี้อยู่ด้วยอาจเกิดความผิดพลาดได้
3.ช่อง Fields enclosed by ปกติช่องนี้จะใช้บอกตัวอักษรที่ใช้คลุมข้อมูล ให้ลบออกครับ ไม่ต้องใช้
4. ช่อง Lines terminated by ใช้บอกจุดสิ้นสุดของแต่ละบรรทัด เราจะใช้ ครับ
5.ช่อง Put fields names in the first row ให้เช็คถูกไว้ครับ เพื่อให้ phpMyAdmin ส่งเอาชื่อฟิลด์มาด้วย
จากนั้นก็คลิก เลือก Save As File แล้วก็ Export ได้เลยครับ จะได้ไฟล์ .CSV นำไปใช้กับโปรแกรม Import ด้วย CSV ได้

ข้อควรระวัง ฟิลด์ชนิด Blob ไม่สามารถ Export ได้ เนื่องจากมันอาจมีตัวอักษรที่เป็นตัวควบคุมได้ง่าย และตัวเลือกต่างๆที่ผมกำหนดให้เป็นการเลือกเพื่อใช้ร่วมกับโปรแกรมครับ แต่ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และหากเปลี่ยนแปลงแล้วก็สามารถไปกำหนดโปรแกรม Import ด้วย CSV ทำงานตามที่ต้องการได้ครับ และอย่าลืมตรวจสอบชนิดของไฟล์ด้วยนะครับ ว่า export ออกมาเป็น Ansi หรือ UTF-8
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 02 เม.ย. 2551 เปิดดู 21,182 ป้ายกำกับ PHPExcelSQL
^