บันทึก array ลง cookie

เนื่องจาก cookie ไม่สามารถเก็บข้อมูลที่เป็น array ได้จึงต้องมีการแปลง array ให้เป็น ข้อความก่อน แล้วจึงบันทึกลง cookie

<?
  ob_start();
 
  $datas=array(1,2,3,4,5); //array ของข้อมูล

  $data=implode(chr(1), $datas); //แปลงข้อมูล array ให้เป้นข้อความ

  $_COOKIE[datas]=$data; //บันทึกลง cookie
 
  $data= $_COOKIE[datas]; //อ่านข้อมูลออกมาจาก cookie

  $datas=explode(chr(1), $data); //แยกออกเป็น array

  print_r($datas); //แสดงผล array
?>
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 02 เม.ย. 2551 เปิดดู 9,824 ป้ายกำกับ ArrayPHP
^