เรียงลำดับตัวเลขด้วย Javascript

ตัวอย่างการเรียงลำดับตัวเลขใน Array ด้วย Javascript

<script type="text/javascript">

function sortNumber(a,b)
{
  return a - b
}

var arr = new Array(6)
arr[0] = "10"
arr[1] = "5"
arr[2] = "40"
arr[3] = "25"
arr[4] = "1000"
arr[5] = "1"

document.write(arr + "<br />")
document.write(arr.sort(sortNumber))

</script>
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 01 เม.ย. 2551 เปิดดู 16,640 ป้ายกำกับ JavascriptArray
^