การตรวจสอบค่าซ้ำกัน

การตรวจสอบค่าที่ซ้ำกัน ภายใน array ว่ามีอะไรบ้าง คืนค่าด้วยการแสดงผลรายการแอเรย์ที่ซ้ำกัน

<?
$datas=array("one", "two", "one", "three", "four", "two"); //array ที่ต้องการตรวจสอบ

$check= array(); //array สำหรับการตรวจสอบ
for ($i=0; $i<count($datas); $i++) {
  $check[$datas[$i]]++; //mark array
  if ($check[$datas[$i]]>1) echo "รายการ $datas[$i] ซ้ำกัน<br />";
}
?>
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 02 เม.ย. 2551 เปิดดู 27,737 ป้ายกำกับ PHPArray
^