อ่านรายการ แอเรย์รายการแรก

แอเรย์แบบนี้เราไม่สามารถอ้างถึงด้วย $room[0] ได้ (แอเรย์รายการแรก )ลองใช้เทคนิคนี้ดูครับ

//ตัวอย่างรายการในแอเรย์
$room["myroom]="สนทนา";
$room["love]="ความรัก";
$room["gig]="เพื่อนหรือแฟน";

ต้องการหาชื่อรายการแรกในแอเรย์ทั้งหมด (myroom)

//แยกชื่อแอเรย์ลงใน แอเรย์
$rooms=each($room);
//ชื่อแอเรย์แรก
$roomname=$rooms[0];

//แสดงผล
echo "roomname=$roomname";
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 01 เม.ย. 2551 เปิดดู 5,593 ป้ายกำกับ PHPArray
^