ใช้ explode แยกข้อความสู่ Listbox

  สามารถประยุกต์ใช้ในการส่งข้อมูลผ่านฟอร์ม ในกรณีที่ไม่สามารถส่งแบบ Array ได้ โดยการใช้ implode เอาข้อมูลมาต่อกันแล้วส่งผ่าน query มาแทน ครับ เวลารับก็แยกออกด้วย explode เป็น Array อีกที แล้วก็เอาไปใส่ select

<?php
  //ข้อมูลตั้งต้นเป็น array
  $datas = array( 1 , 2, 3 , 4 , 5);

  //แปลงข้อมูลเป็น string เชื่อมต่อกันด้วย comma
  $data = implode( ',' $datas ); // $data = '1,2,3,4,5'
?>

เราสามารถเอาข้อมูล $data ที่ได้ส่งไปกับ query ก็ได้ครับ

เวลารับเราก็จะได้ข้อมูล data ที่เป็นข้อความ 1,2,3,4,5 ก็เอาไปแยกออกกลับเป็น array

<?php
  //แยกกลับออกเป็น Array ด้วย explode
  $datas = explode( "," , $data );

  //เอาใส่ลง select
  echo "<select> ";
  for ($i=0;$i<count($datas);$i++) {
    echo "<option>$datas[$i]</option> ";
  }
  echo "</select> ";
?>
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 31 มี.ค. 2551 เปิดดู 14,804 ป้ายกำกับ ArrayFormPHP
^