ฟังก์ชั่น end()

การหาค่าสุดท้ายของ Array ด้วย ฟังก์ชั่น end()

<?
  $arrays = array( 0, 1, 2, 3, 4 );
  echo end( $arrays ); //4
?>

หากเป็น array ซ้อน array จะคืนค่า รายการสุดท้ายรูป array

<?
  $arrays = array( 'one' => array( 0, 1 ) , 'two' => array( 2 , 3 ) , 'three' => array( 4 , 5 ) );
  print_r( end( $arrays ) ); //Array ( [0] => 4 , [1] => 5 )
?>

หรือถ้าต้องการรายการสุดท้ายของแอเรย์นี้ลองดูอันนี้ครับ

<?
  echo ( end( end( $arrays ) ) ); //5
?>
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 01 เม.ย. 2551 เปิดดู 10,607 ป้ายกำกับ PHPArray
^