Web Server Nginx

Server Nginx เป็น Web Server ประเภทหนึ่งเหมือน Apache หรือ IIS ครับ ซึ่งจุดเด่นของ Nginx คือ มีประสิทธิภาพมากกว่า Apache ด้วยการใช้ทรัพยากรที่ที่น้อยกว่า (เช่น CPU และ RAM) ทำให้ Server ของเราสามารถทำงานได้มากขึ้น แต่เนื่องจากการ config ที่ยุ่งยากรวมถึงการใช้งานบางอย่างที่ไม่รองรับเหมือน Apache ซึ่งมีผู้ใช้จำนวนมาก ทำให้ Nginx ถูกใช้เพียงในงานบางอย่าง เช่น การทำเว็บดาวน์โหลด การทำเว็บเกี่ยวกับ streaming การทำเว็บอัปโหลด ซึ่งจะสามารถรองรับจำนวนผู้ใช้ได้มากกว่านั่นเอง

Nginx อ่านมาจาก Engine-X (N gin x) ครับถูกคิดขึ้นมาเพื่อทลายข้อจำกัดการใช้งานของ Apache เพื่อให้สามารถรองรับการทำงานได้มากกว่า และนอกจากนี้ Nginx ยังมีโมดูลเสริมที่เพียงพอต่องานใช้การทั่วไป (ไม่ได้ขัดกับข้อความด้านบนนะครับ เนื่องจากสิ่งที่ Nginx ทำไม่ได้เหมือน Apache นั้นมีเพียงเล็กน้อย แต่ Nginx ก็ยังมีโมดูลอื่นทดแทนได้อยู่ดี) และเป็น Open Source ที่สามารถใช้งานได้ฟรีด้วยครับ โดยมีทั้งเวอร์ชั่นที่เป็น Linux และ Windows ครับ

สามารถดาวน์โหลด Nginx เพื่อใช้งานได้ฟรีที่ http://www.nginx.org/ ครับ
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 26 เม.ย. 2555 เปิดดู 12,946 ป้ายกำกับ Web Server
^