การติดตั้งให้เครื่องทำงานเป็น Web Server (IIS)

ทำการติดตั้ง Server ที่ชื่อว่า Internet Information Server
ไปที่ Start -> Sitting -> Control Panel -> Add/Remove Program
Add/Remove Windows Components
คลิกเลือก Internet Information Services (IIS) เลือก Next
 
โปรแกรมจะทำการติดตั้ง IIS ให้กับเครื่อง
ทำการเปิดใช้งาน IIS โดยไปที่
Start -> Programs -> Administrative Tools Internet Services Manager
 
คลิก ขวา ที่ navee ซึ่งเป็นชื่อคอมพิวเตอร์ของ Server -> Properties
หากต้องการกำหนด แบนวิดธ์ ของเว็บไซต์ ให้คลิกเลือก Enable Bandwidth Throttling
ทำการ Start IIS โดย คลิกขวา ที่ Default Web site ( Stopped ) เลือก Start ถ้าโปรแกรมทำงานอยู่แล้ว ไม่ต้องทำในส่วนนี้ อยู่ในสถานะ Running
ในขณะนี้ IIS พร้อมใช้งานแล้ว จะเปลี่ยนจากสถานะ Stopped เป็น Running

ทดสอบการทำงานของ IIS
 
เปิดโปรแกรม IE ใสชื่อ Server โดย IIS ชื่อจะเป็น localhost หรือ Ip : 127.0.0.1
จากนั้นทำการใส่ชื่อ User และ Password รวมทั้ง Domain ในที่นี่ให้ใส่ Domainเป็น localhost
หากปรากฏหน้าจอแบบนี้แสดงว่า IIS สามารถทำงานได้ปกติ
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 02 เม.ย. 2551 เปิดดู 20,464 ป้ายกำกับ Web Server
^