การเปิดให้ XAMPP ใช้งาน mssql ได้

บน XAMPP เราสามารถใช้งาน MS SQL ผ่าน Server ระยะไกลได้ครับ หากเรามีความจำเป็นต้องทดสอบ script ที่ใช้ database ที่เป็น MS SQL เราสามารถใช้งานได้ครับ

ขั้นแรก ให้ดาวนโหลด ntwdblib.dll ไปแทนที่ไฟล์เดิมซึ่งอยู่ใน C:\xampp\apache\bin และ C:\xampp\php ครับ และทำการแก้ไข php.ini เพื่อเปิดใช้งาน MS SQL ครับ โดยการเอา ; ที่อยู่หน้าข้อความเหล่านี้ออก
extension=php_mssql.dll
extension=php_pdo_mssql.dll

[MSSQL]
; Allow or prevent persistent links.
mssql.allow_persistent = On

; Maximum number of persistent links.  -1 means no limit.
mssql.max_persistent = -1

; Maximum number of links (persistent+non persistent).  -1 means no limit.
mssql.max_links = -1

; Minimum error severity to display.
mssql.min_error_severity = 10

; Minimum message severity to display.
mssql.min_message_severity = 10

; Compatibility mode with old versions of PHP 3.0.
mssql.compatability_mode = Off

; Connect timeout
;mssql.connect_timeout = 5

; Query timeout
;mssql.timeout = 60

; Valid range 0 - 2147483647.  Default = 4096.
mssql.textlimit = 2147483647

; Valid range 0 - 2147483647.  Default = 4096.
mssql.textsize = 2147483647

; Limits the number of records in each batch.  0 = all records in one batch.
;mssql.batchsize = 0

; Specify how datetime and datetim4 columns are returned
; On => Returns data converted to SQL server settings
; Off => Returns values as YYYY-MM-DD hh:mm:ss
;mssql.datetimeconvert = On

; Use NT authentication when connecting to the server
mssql.secure_connection = Off

; Specify max number of processes. -1 = library default
; msdlib defaults to 25
; FreeTDS defaults to 4096
;mssql.max_procs = -1

; Specify client character set.
; If empty or not set the client charset from freetds.comf is used
; This is only used when compiled with FreeTDS
mssql.charset = "UTF-8"

แล้วก็ restart XAMPP ใหม่ครับ

สำหรับ tool ในการใช้งาน MS SQL เพื่อจัดการ database ผมแนะนำ MS SQL Maestro ครับ เนื่องจาก tool ตัวนี้ค่อนข้างใช้งานง่ายครับ

และสำหรับ MS SQL Server แล้ว ผมแนะนำ MS SQL Server 2500 เวอร์ชั่นฟรีครับ ซึ่งมีความสามารถเพียงพอสำหรับการทดสอบ และติดตั้งง่ายครับ
 
rar (98)
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 12 พ.ย. 2552 เปิดดู 17,203 ป้ายกำกับ Web ServerMS SQL
^