รายชื่อรหัสสถานภาพของ HTTP 5xx

5xx ความผิดพลาดจากเครื่องแม่ข่าย

รหัสสถานภาพกลุ่มนี้หมายถึง "เครื่องแม่ข่ายไม่สามารถให้บริการได้ แม้ว่าการร้องขอจะส่งมาอย่างถูกต้อง" เครื่องให้บริการพบกับข้อผิดพลาดบางประการซึ่งทำให้ไม่สามารถทำตามการร้องขอ ที่ส่งมา เครื่องแม่ข่ายควรอธิบายสาเหตุของความผิดพลาดลงในส่วนเนื้อหาในข้อความตอบ รับ และควรระบุว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นชั่วคราวหรือถาวร ยกเว้นเมื่อตอบกลับจากคำสั่ง HEAD นอกจากนั้นตัวผู้ใช้ควรแจ้งข้อผิดพลาดให้ผู้ใช้ทราบ รหัสกลุ่มนี้สามารถใช้ตอบรับกับคำสั่งใดก็ได้

500 Internal Server Error
ข้อความแสดงความผิดพลาดแบบทั่วไป ใช้เมื่อไม่มีข้อความเฉพาะที่เหมาะสมในการแจ้งสาเหตุ
501 Not Implemented
เครื่องให้บริการไม่เข้าใจคำสั่งร้องขอ หรือไม่ได้มีความสามารถให้ทำงานตามคำสั่งนั้น
502 Bad Gateway
เครื่องแม่ข่ายกำลังทำหน้าที่เป็นเกตเวย์หรือพร็อกซี และได้รับข้อความตอบรับที่ผิดพลาดจากเครื่องให้บริการเบื้องหลัง
503 Service Unavailable
เครื่องแม่ข่ายยังไม่ให้บริการในปัจจุบัน อันเนื่องจากการใช้งานเกินพิกัดหรืออยู่ในระหว่างการบำรุงรักษา โดยปกติแล้วสถานภาพนี้จะเป็นอยู่เพียงชั่วคราว
504 Gateway Timeout
เครื่องแม่ข่ายกำลังทำหน้าที่เป็นเกตเวย์หรือพร็อกซี และไม่ได้รับข้อความตอบรับจากเครื่องให้บริการเบื้องหลัง ซึ่งรอรับข้อมูลจนกระทั่งหมดเวลา
505 HTTP Version Not Supported
เครื่องแม่ข่ายไม่รองรับรุ่นของเอชทีทีพีที่ใช้ในข้อความร้องขอ
506 Variant Also Negotiates
เครื่องแม่ข่ายกำลังทำหน้าที่เป็นเกตเวย์หรือพร็อกซี แต่การสื่อสารมีการเจรจาเชื่อมต่อระหว่างกลาง ทำให้การเชื่อมโยงไปไม่ถึงเครื่องให้บริการเบื้องหลัง (RFC 2295)
507 Insufficient Storage
แหล่งเก็บข้อมูลบนเครื่องแม่ข่ายไม่พอเพียง (RFC 4918) (WebDAV)
509 Bandwidth Limit Exceeded
การใช้งานแบนด์วิดท์เกินกำหนด เป็นส่วนขยายของอะแพชี เว็บเซิร์ฟเวอร์ นิยมใช้อย่างแพร่หลายถึงแม้ว่าจะไม่ได้กำหนดในเอกสารขอความเห็น
510 Not Extended
จำเป็นต้องใช้ส่วนขยายเพิ่มเพื่อให้สามารถดำเนินงานตามการร้องขอนั้นได้ แต่ส่วนขยายนั้นไม่มีบนเครื่องแม่ข่าย (RFC 2774)

บทความจาก http://th.wikipedia.org/wiki/รายชื่อรหัสสถานภาพของเอชทีทีพี

Related

^