เมื่อ mssql บันทึกข้อมูลชนิด text ได้ไม่ครบถ้วน

ค่า Default ของ XAMPP สำหรับการโพสต์ข้อความ บน MSSQL ถูกจำกัดโดย php.ini ครับ ซึ่งโดยปกติจะมีค่าอยู่ที่ 4096 ตัวอักษร ทำให้บางครั้งเราไม่สามารถบันทึกข้อความยาวๆเกินกว่านี้ ลงบน MSSQL ได้ ซึ่งหากเราบันทึกไปข้อความที่เราบันทึกจะถูกจำกัดแค่ 4096 ตัวอักษรเท่านั้น และถ้าเป็น UTF-8 ตัวอักษรที่บันทึกได้จะลดลง 2 เท่าเลยครับ

เนื่องจากค่านี้ถูกกำหนดอยู่ใน php.ini ดังนั้นเราสามารถกำหนดค่านี้ใหม่เพื่อให้เราสามารถบันทึกข้อความที่ยาวกว่านี้ได้
; Valid range 0 - 2147483647.  Default = 4096.
mssql.textlimit = 2147483647

; Valid range 0 - 2147483647.  Default = 4096.
mssql.textsize = 2147483647

ค่านี้เราสามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 0 - 2147483647 ครับ ผมแนะนำให้ใช้ค่าสูงสุดเลย
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 12 พ.ย. 2552 เปิดดู 6,513 ป้ายกำกับ Web ServerMS SQL
^