การตั้ง หรือ เปลี่ยนรหัสผ่าน MySQL

การเปลี่ยนรหัสผ่านของ MySQL
  1. Start Menu->Run พิมพ์ cmd แล้วกด Enter (เรียกใช้ cmd) จะขึ้นหน้าต่าง Terminal ขึ้นมา
  2. ที่ promt พิมพ์ C:\AppServ\mysql\bin\mysql -u root แล้วกด Enter จะเป็นการเข้าสู่โปรแกรม MySQL prompt จะ้เปลี่ยนเป็น mysql>
  3. พิมพ์ SET PASSWORD FOR root@localhost=PASSWORD('password'); แล้วกด Enter เป็นการกำหนด password ใหม่ ให้กับ Root
  4. จบขั้นตอนการเปลี่ยน password

หมายเหตุ สำหรับการเข้า mysql ครั้งต่อไป ให้ใช้ mysql -u root -p จะมีข้อความถาม password ให้ใส่ค่าที่เราตั้งไว้เข้าไป ครับ
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 02 เม.ย. 2551 เปิดดู 25,009 ป้ายกำกับ mysql password
^