การกำหนดให้ Apache execute ไฟล์อื่นเป็น PHP นอกจากไฟล์ php

ยกตัวอย่างเช่นการ ใช้ index.html แทน index.php แบบเีดียวกับ เว็บไซต์ผม หรือการใช้ไฟล์ XML หรือ RSS ที่เป็นนามสกุล .xml หรือ .rss แต่เป็นการอ่านโดยตรงจากฐานข้อมูล

การทำงานแบบนี้ได้ เราต้องสั่งให้ Apache ประมวลผลไฟล์นามสกุลที่ต้องการ ในแบบ PHP เพื่อที่จะสามารถ ทำคำสั่งของ PHP บนไฟล์นามสกุลนั้นๆได้

แทรกคำสั่งนี้ลงในไฟล์ .htaccess แล้ว save ลงใน Root ของ Server ครับ

# ให้ไฟล์ html ทำงานเหมือน php
AddType application/x-httpd-php .html

# ให้ไฟล์ xml ทำงานเหมือน php
AddType application/x-httpd-php .xml

# ให้ไฟล์ rss ทำงานเหมือน php
AddType application/x-httpd-php .rss

เพียงแค่นี้ เราก็สามารถเขียนไฟล์ นามสกุลที่กำหนด ด้วยคำสั่งของ PHP ได้แล้ว
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 14 ก.ค. 2551 เปิดดู 9,767 ป้ายกำกับ Apache.htaccess
^