Tags .htaccess

clean URL ด้วย mod_rewrite
clean URL ด้วย mod_rewrite

02 Aug 2008 0 16,237

clean URL คือ การทำให้ URL ไม่มี query string ครับ มักใช้เพื่อหวังผลทาง SEO ครับ เนื่องจาก SEO มักให้ความสำคัญของ keyword ใน query string น้อยกว่าบน

การ Redirect เว็บไปยังเว็บสำหรับมือถือโดยอัตโนมัติ ด้วย .htacces
การ Redirect เว็บไปยังเว็บสำหรับมือถือโดยอัตโนมัติ ด้วย .htacces

24 Apr 2012 0 6,427

เราสามารถเขียน .htaccess เพื่อตรวจสอบว่า Browser ที่เรียกมาเป็นอะไรได้ เช่น การตรวจสอบว่า เป็นการเรียกดูเว็บผ่านมือถือหรือไม่ด้วย User Agant ซึ่งหา..

ปัญหาการใช้ mod_rewrite
ปัญหาการใช้ mod_rewrite

13 Nov 2010 0 9,964

มีคำถามจากบอร์ดเกี่ยวกับ mod_rewrite ซึ่ง เป็นปัญหาข้อผิดพลาดเล็กน้อยแต่ทำเอาหลงทางไปหลายคน ซึ่งผมเห็นว่าน่าสนใจดีเพราะหลายคนที่พยายามทำอยู่อาจหลงท..

การกำหนดให้หน้าแรกเป็น index.html แทน index.php
การกำหนดให้หน้าแรกเป็น index.html แทน index.php

23 Oct 2010 0 20,230

ปกติแล้วหน้าแรกของ เว็บเซอร์ฟเวอร์ ที่เป็น PHP จะถูกกำหนดเป็น index.php ครับ โดยเมื่อเราทำการเรียกผ่าน URL เปล่าๆ มันจะวิ่งไปหาไฟล์ index.php ก่อน เช

SWFUpload Error 500
SWFUpload Error 500

19 Jan 2010 0 6,979

บทความนี้เกิดขึ้นจากการที่ ติดตั้ง SWFUpload ให้กับลูกค้าท่านนึง แล้วมันเกิดใช้ไม่ได้ เนื่องจากมันคืนค่า Error 500 กลับมา หลังจากที่ค้นหาปัญหามาพอสมค

การตั้งหน้่า Error 404 เป็นหน้าของเราเอง
การตั้งหน้่า Error 404 เป็นหน้าของเราเอง

02 Jun 2009 0 6,281

หน้า Error ของเว็บไซต์อาจเป็นหน้าเพจที่บอกอะไรแก่เราได้ไม่มากนัก บางที เราอาจต้องการหน้า Error page ที่สามารถให้คำแนะนำแก่ User ได้ดีกว่าที่เป็นอยู่

เมื่อ fckeditor ทำงานผิดพลาด หรือไม่แสดงรูปตัวอย่าง
เมื่อ fckeditor ทำงานผิดพลาด หรือไม่แสดงรูปตัวอย่าง

31 May 2009 0 6,857

ปัญหาที่ผมพบในกรณีนี้ มีอยู่ว่า 1.ไม่สามารถอัปโหลดไฟล์ด้วย fckeditor ไปยัง path ที่ถูกต้องได้ 2.ไม่สามารถเรียกใช้งาน fckeditor ได้ ทั้งๆที่การกำหนด p

1
^