การกำหนดไม่ให้มี PHPSESSID มากับ URL

บางเว็บอาจพบว่ามี PHPSESSID ติดมากับ link บนเว็บเรา เช่น index.php?PHPSESSID =xxxxxxx ที่เป็นเช่นนั้นเพราะมีการกำหนดให้ ส่ง session id มาพร้อมกับ url ครับ

การแก้ไขให้กำหนดที่ php.ini

session.use_trans_sid="0";

หรือ เขียนใน .htaccess

php_value session.use_trans_sid 0

หรือ แทรกโค้ดนี้ก่อน session_start() ครับ

<?php
    @ini_set( "session.use_trans_sid" , false );
    @session_start();
?>
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 02 เม.ย. 2551 เปิดดู 11,110 ป้ายกำกับ sessioncookie.htaccess
^