การตั้งหน้า Error 404 เป็นหน้าของเราเอง

หน้า Error ของเว็บไซต์อาจเป็นหน้าเพจที่บอกอะไรแก่เราได้ไม่มากนัก บางที เราอาจต้องการหน้า Error page ที่สามารถให้คำแนะนำแก่ User ได้ดีกว่าที่เป็นอยู่ เช่น การแจ้งลิงค์ที่เกี่ยวข้อง หรือ ลิงค์ที่มีประโยชน์กับ User ในหน้านั้นๆ หรือ อาจแสดงเพจที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเว็บไซต์เราก็ได้

ถ้าเว็บของเราสามารถใช้ .htaccess ได้ เราก็สามารถกำหนดให้หน้า Error ของเพจเราเป็นหน้าที่ต้องการได้ไม่ยากนะครับ

ErrorDocument errornumber /page.html

errornumber คือโค้ด Error ทั่วๆไปของเว็บไซต์ ได้แก่

400 - Bad request
401 - Authorization required
403 - Forbidden
404 - Not found
405 - Method not allowed
408 - Requested timed out
409 - Conflicting request
410 - Gone
500 - Internal Server Error
501 - Not Implement
502 - Bad Gateway
503 - Service Unavailable

page.html คือหน้าเพจที่เราต้องการให้เรียกไป เมื่อเกิด Error นั้นๆ

ตัวอย่าง :
ErrorDocument 404 /pagenotfound.html
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 02 มิ.ย. 2552 เปิดดู 8,526 ป้ายกำกับ .htaccess
^