การเรียกดูข้อมูลจาก 2 ตาราง (MySQL)

ที่มีความสัมพันธ์กัน ด้วยคำสั่ง INNER JOIN โดยมีรูปแบบคำสั่งดังนี้

table1 INNER JOIN table2 ON table1.field1 = table2.field2

ตัวอย่างการใช้งาน

SELECT *
FROM table1 INNER JOIN table2
ON table1.field1 = table2.field2
WHERE tablex.fieldx=xxx

ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 02 เม.ย. 2551 เปิดดู 11,818 ป้ายกำกับ SQL
^