การใช้งาน ADODB บนเว็บ

การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลด้วย ADODB เช่นการเชื่อมต่อระยะไกล หรือการใช้งานฐานข้อมูลอื่นเช่น mdb ของ access

<?
  $db = 'd:\Goragod\Address\Address.mdb';
  $conn = new COM('ADODB.Connection');
  $conn->Open("DRIVER={Driver do Microsoft Access (*.mdb)}; DBQ=$db");

  $sql = 'SELECT * FROM Address';
  $res = $conn->Execute($sql);
  while (!$res->EOF)
    {
      print $res->Fields['fName']->Value . "<br />";
     $res->MoveNext();
  }

  $res->Close();
  $conn->Close();
  $res = null;
  $conn = null;
?>
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 02 เม.ย. 2551 เปิดดู 7,330 ป้ายกำกับ PHPSQL
^