โค้ด Import ข้อมูลจาก .sql ลงฐานข้อมูล

หลายๆคนที่คิดจะเปลี่ยนใจมาใช้ UTF-8 คงจะพบกับอุปสรรคสำคัญคือ การนำข้อมูลเดิมที่เป็น TIS-620 มาใช้งาน เนื่องจากพบว่าจะกลายเป็นตัวหนังสือยึกยืออ่านไม่ออก การ Import ข้อมูลผ่าน MySQL ก็ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากเมื่อ Import แล้ว อ่านบน phpMyAdmin ได้ แต่บนเว็บกลับอ่านไม่ได้

ให้ลอง Insert ข้อมูลด้วยโปรแกรมนี้ดูครับ

  1.ขั้นตอนแรก ให้ export ข้อมูลออกมาจากฐานข้อมูลเดิมก่อน ถ้าฐานข้อมูลมีขนาดใหญ่ ให้แยกออกเป็นไฟล์เล็กๆ หลายๆไฟล์ (เพื่อป้องกันการเกิด time out)
  2.ถ้าไฟล์ .sql ที่ได้ เป็น Ansi ให้เปิดไฟล์ด้วย Notepad,Dream หรือ Editplus แล้วทำการ Save As ไฟล์ให้เป็น UTF-8
  3.สร้างฐานข้อมูล หรือเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลให้เป็นแบบ UTF-8 ตามโครงสร้างเดิมทุกประการ พร้อมทั้งลบข้อมูลเดิมทั้งหมดออกด้วย
  4.รันโปรแกรม sql.php ก่อนรันให้กำหนด config เกี่ยวกับฐานข้อมูลให้เรียบร้อยก่อน แล้ว browser ไฟล์ .sql ที่เตรียมไว้ คลิก Insert แล้วรอ....

โปรแกรมนี้สามารถ import ข้อมูล จากไฟล์นามสกุล .sql เท่านั้นนะครับ แต่ไม่สามารถทำคำสั่งสร้างฐานข้อมูลได้ (เนื่องจากต้องทำการเปลี่ยนโครงสร้างฐานข้อมูลก่อน)

ถ้าไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ ให้กลับไปดูที่ฐานข้อมูล ว่าข้อมูลถูก Import เรียบร้อยหรือไม่ ไม่ต้องกังวลว่าอ่าน บน phpMyAdmin ไม่ออก ถ้าผ่านเว็บตามปกติจะอ่านออกเองครับ

rar (323)
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 02 เม.ย. 2551 เปิดดู 20,247 ป้ายกำกับ PHPSQL
^