การแสดงรูปที่อัปโหลดไว้บนฐานข้อมูล

การแสดงรูปภาพจากฐานข้อมูล MySQL ที่เก็บเป็นฟิลด์ชนิด Blob ไว้

<?php
if ($result[wb_pictype]) { //แสดงรูป ถ้ามี
  $fname = $result[wb_picname]; //ชื่อของรูปจากฐานข้อมูล สำหรับแสดงใน alt
  $fpic = "imagefiles/$id".$result[wb_pictype]; //ชื่อและ path ของรูปที่จะแสดง
  $f = fopen($fpic, "w"); //เปิดไฟล์เพื่อเขียน
  fwrite($f, $result[wb_picture]); //เขียนข้อมูลรูปจากฐานข้อมูลลงไฟล์
  fclose($f); //ปิดไฟล์
  echo "<img src=\"$fpic\" alt=\"$fname\" /><br />"; //แสดงรูปใน tag img
};
?>

หลักการก็คือการอ่านออกมาจากฐานข้อมูลแล้วเขียนเป็นไฟล์ก่อนแล้วจึงนำไปแสดง ซึ่งต้องจัดหาไดเร็คทอรี่ที่เขียนไฟล์ได้สำหรับเขียนไฟล์รูปก่อน ซึ่งก็คือ imagefiles/ ครับ
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 02 เม.ย. 2551 เปิดดู 21,022 ป้ายกำกับ PHPSQL
^