คำสั่ง SQL Copy ข้อมูล

คำสั่ง SQL สำหรับ copy ข้อมูลจากตารางหนึ่งไปยังอีกตารางหนึ่ง

INSER INTO tablename1 (field1,field2,...)
SELECT field1,field2,...
FROM tablename2
WHERE เงื่อนไข

tablename1 = ตารางปลายทางที่จะแทรก
field1,field2 = ชื่อฟิลด์ที่ต้องการจะโอนย้าย
tablename2 = ตารางต้นทาง
เงื่อนไข = คำสั่ง sql เพื่อเลือกข้อมูลของตารางต้นทาง

โดยมีข้อแม้ว่า
1.field1,field2,.. ของทั้ง INSER INTO และ SELECT ต้องตรงกัน
2.tablename1 ไม่เท่ากับ tablename2
3.คำสั่งหลัง WHERE ต้องไม่มี ORDER

ตัวอย่าง

INSER INTO users2(user, id, password) SELECT user, id, password FROM users1 WHERE 1;

ตัวอย่างเป็นการ copy ข้อมูลทุกรายการ (WHERE 1) จาก users1 ไปยัง users2 โดย copy ไปเฉพาะฟิลด์ user, id, password
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 02 เม.ย. 2551 เปิดดู 17,714 ป้ายกำกับ SQL
^