SQL เลือกช่วงของวันที

คำสั่งของ SQL สามารถเลือกช่วงของวันที่ ตั้งแต่ ว้นที่1 จนถึง วันที่ 2 ได้เลยครับ โดย วันที่1 และ วันที่2 จะต้องเป็นข้อความสตริงค์ในรูปวันที่ของ SQL เท่านั้นครับ

SELECT * FROM tablename WHERE fdate >= '2550-01-01' AND fdate <= '2550-01-31';

รูปแบบข้างบน อาจใช้ BETWEEN แทนได้ครับ

SELECT * FROM tablename WHERE fdate BETWEEN '2550-01-01' AND '2550-01-31';

หมายถึงเลือกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มค 2550 ถึง 31 มค. 2550

หรือหากต้องการข้อมูล ทุกวันที่ 1 ของทุกเดือนในปี 2550 ก็อาจเขียนได้ว่า

SELECT * FROM tablename WHERE DAY(fdate) = 1 AND YEAR(fdate) = '2550';

และก็เช่นกัน เราอาจใช้ BETWEEN กับ วันที่ เดือน หรือ พศ. ของ SQL ได้อีกด้วย

SELECT * FROM tablename WHERE ( MONTH(fdate) BETWEEN 1 AND 5 ) AND YEAR(fdate) = '2550';

หมายถึงเลือกข้อมูลช่วง เดืน มกราคม ถึง พฤษภาคม ปี 2550
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 02 เม.ย. 2551 เปิดดู 66,010 ป้ายกำกับ SQL
^