บทความ

การตรวจสอบค่าซ้ำกัน
การตรวจสอบค่าซ้ำกัน

02 เม.ย. 2551 0 26,757

การตรวจสอบค่าที่ซ้ำกัน ภายใน array ว่ามีอะไรบ้าง คืนค่าด้วยการแสดงผลรายการแอเรย์ที่ซ้ำกัน

การสุ่มคำตอบ กขคง.
การสุ่มคำตอบ กขคง.

02 เม.ย. 2551 0 14,892

เทคนิคการสุ่มคำตอบ กขคง. ด้วย PHP โดยไม่ใช้ MySQL หรือการสุ่มลำดับที่ ของ array

การสุ่มตัวอักษร
การสุ่มตัวอักษร

02 เม.ย. 2551 0 17,286

ฟังก์ชั่นจะทำการสุ่มตัวอักษร A-Z และ 0-9 10 หลัก เพื่อใช้เป็นรหัสผ่านหรือชื่อไฟล์ ครับ อาจประยุกต์ใช้กับการสุ่ม รหัสผ่าน หรือ อื่นๆ ได้นะครับ

การ Redirect page
การ Redirect page

02 เม.ย. 2551 0 12,157

การย้ายไปทำงานยังอีกเพจหนึ่ง สามารถกำหนดการหน่วงเวลาก่อนย้ายได้ เช่นการแสดงข้อความสักครู่แล้วจึงเปลี่ยนไปแสดงหน้าถัดไป

การ บล๊อค IP Address
การ บล๊อค IP Address

02 เม.ย. 2551 0 7,970

กำหนดรายชื่อ ip ที่ต้องการ block ลง array หากมี ip นี้เข้ามาให้ออกจากเพจไปเลย

การกำหนด CSS เพื่อการพิมพ์
การกำหนด CSS เพื่อการพิมพ์

02 เม.ย. 2551 0 22,159

ในการออกแบบเว็บเพจโดยทั่วๆไป บางครั้งเราอาจไม่ต้องการให้มีบางส่วนของเว็บเพจ ถูกพิมพ์ออกมา เช่น เราอาจไม่ต้องการแสดงรูปเมื่อพิมพ์ (เพื่อประหยัดหมึก) ก

^