การแสดงข้อมูลเป็นคอลัมน์

ปกติแล้วเราจะแสดงข้อมูลในแนวนอนเป็นแถว 1 2 3... มาลองแสดงข้อมูลในแนวตั้ง ร่วมกับ แนวนอนดูบ้าง โดยการแบ่งการแสดงออกเป็นคอลัมน์
 
สามารถกำหนดจำนวน คอลัมน์ที่ต้องการได้ เมื่อแสดงครบตามที่ต้องการแล้วจะขึ้นแถวใหม่ ในรูปของตาราง

<?
$cols=5; //จำนวนคอลัมน์
$c=$cols;
echo "<table> <tr>";
while ($rs = mysql_fetch_array($query)) {
  $c--;
  echo "<td>".$rs[fieldname]."</td>"; //แสดงข้อมูลที่อ่านได้
  if ($c==0) {
    echo "</tr><tr>";
    $c=$cols;
  }
}
echo "</tr> </table> ";
?>
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 02 เม.ย. 2551 เปิดดู 10,388 ป้ายกำกับ PHP
^