คำนวณตัวเลขระหว่าง Text 2 ตัว

ให้ Text รับข้อมูลเป็นตัวเลขอย่างเดียว และคำนวนผลลัพท์อัตโนมัติเมื่อกดคีย์บอร์ด

<form name="calc">
<input type="text" name="source" value=10 onkeypress="checknumber()" onKeyUp="calcfunc()">+<input type="text" name="dest" value=10 onkeypress="checknumber()" onKeyUp="calcfunc()">=<input type="text" name="ret">
</form>
<script language="JavaScript">
//ให้รับเฉพาะตัวเลข
function checknumber() {
  key=event.keyCode
  if (key<48 || key>57) event.returnValue = false;
}

//คำนวณเมื่อ KeyUp
function calcfunc() {
  var val1 = parseFloat(document.calc.source.value);
  var val2 = parseFloat(document.calc.dest.value);
  document.calc.ret.value=val1+val2;
}
</script>
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 02 เม.ย. 2551 เปิดดู 9,757 ป้ายกำกับ JavascriptForm
^