คำนวณ อายุบน MySQL

การคำนวณอายุบน MySql ตรงๆ สามารถทำได้ง่ายๆ ให้ผลลัพท์เป็นจำนวนปีหรืออายุตรงๆ

คำสั่ง SQL คืนค่าอายุ โดยเอา ปี ปัจจุบัน YEAR(NOW()) ลบ กับ ปีเกิด (YEAR(`birthdate`)) บนฐานข้อมูลโดยตรง ให้ผลลัพท์ทีฟิลด์ old
SELECT (YEAR(NOW()) - YEAR(`birthdate`)) as old FROM `user` WHERE 1

ฟิลด์ birthdate เป็นฟิลด์ชนิด date หรือ datetime เก็บวันเกิดของสมาชิก
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 02 เม.ย. 2551 เปิดดู 32,437 ป้ายกำกับ SQL
^