How To

ฟังก์ชั่น str_pad
ฟังก์ชั่น str_pad

01 Apr 2008 0 5,562

สำหรับเติมตัวอักษรให้ครบตามความยาวที่ต้องการ เช่นการเติม 0 ให้ 123 ให้ครบ 5 หลัก

ฟังก์ชั่น number_format
ฟังก์ชั่น number_format

01 Apr 2008 0 5,430

สำหรับจัดการรูปแบบการแสดงตัวเลข เช่น เติม , (comma) ในหลักพัน หรือตัด ทศนิยม

ฟอร์ม ส่งไป 2 เพจ
ฟอร์ม ส่งไป 2 เพจ

01 Apr 2008 0 5,418

มีปุ่ม 2 ปุ่มใน From เพื่อเลือกว่าจะ Submit ไปที่ หน้าไหน เช่น ปุ่มหนึ่งอาจส่งไป Preview แต่อีกปุ่มหนี่งส่งไปบนทึกข้อความเป็นต้น

ฟอร์ม กับ Input แบบ Array
ฟอร์ม กับ Input แบบ Array

01 Apr 2008 0 16,698

มีคำถามเกี่ยวกับ ฟอร์ม และการใช้ Input หรือ อื่นๆ แบบ Array เสมอ ผมรวมมาตอบให้ที่นี่ละกัน

ยืนยันการออกจากเพจ
ยืนยันการออกจากเพจ

01 Apr 2008 0 6,781

ฟังก์ชั่น ยืนยันการออกจากเพจ (Cross Browser) และ ตัวอย่างการใช้งาน event load และ unload ของ DOM

รูปภาพกับ MySQL
รูปภาพกับ MySQL

01 Apr 2008 0 14,903

การเก็บและแสดงรูปภาพจากฐานข้อมูลโดยตรง โดยไม่เก็บไฟล์รูปบน server

ลาก่อน align
ลาก่อน align

01 Apr 2008 0 8,294

XHTML ยกเลิก property align ไปแล้วครับ ถึงแม้ว่า Browser บางตัวอาจจะยังรู้จักอยู่ แล้วจะใช้อะไรแทนล่ะทีนี้ ?

^