XHTML กับ AJAX

การที่เราใช้ AJAX บนเว็บเพจ เป็นเรื่องยุ่งยากพอสมควรเลยทีเดียวครับ ที่จะทำให้เว็บเราสมบูรณ์ตามมาตรฐานของ W3C เนื่องจากในการตรวจสอบของ โปรแกรมตรวจสอบ (ของ W3C) มันมองไม่เห็นส่วนที่ generate มาจาก AJAX ครับ ดังนั้นในการตรวจสอบว่าผ่านหรือไม่ผ่านจะเป็นการตรวจสอบตรงส่วนที่ไม่ใช่ AJAX เท่านั้น ถ้าอยากรู้ว่ามันตรวจสอบได้ตรงไหนบ้าง ให้ลอง View Source ดูครับ โค้ดที่เห็นคือส่วนที่ถูกตรวจสอบได้เท่านั้น (ซึ่งจะเห็นว่าเราจะไม่เห็นโค้ดส่วนที่เรียกโดย AJAX)

แล้วคงมีคำถามว่าจะทำยังไงให้มันผ่านโดยสมบูรณ์
สำหรับผมแล้ว ผมใช้วิธี gernerate โค้ดเพื่อนำไปตรวจสอบเป็นหน้าๆ ไปครับ อย่างเช่น login.php ของผมซึ่งถูกเรียกโดย AJAX ผมก็เรียกเพจนั้นๆผ่านส่วนที่เป็น template (template คือโค้ด html ในส่วนของ body และ head ซึงจะไม่ถูกสร้างโดย AJAX) แล้วก็เอาไปตรวจสอบ โดยกำหนดเงื่อนไขต่างๆกัน ตามที่มีโอกาสจะเกิดได้ (ตามทีเราออกแบบไว้) โดยต้องทำการตรวจสอบให้ครบทุกหน้า ทุกเงื่อนไขครับ (เนื่องจากในแต่ละเงื่อนไขจะได้โค้ดที่แตกต่างกัน) ซึ่งก็ยุ่งยากพอสมควรครับ แต่ก็ต้องทำถ้าต้องการให้มันสมบูรณ์ครับ
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 02 เม.ย. 2551 เปิดดู 13,146 ป้ายกำกับ XHTML
^