How To

วันที่บน MySQL
วันที่บน MySQL

01 Apr 2008 0 18,071

การใช้งานวันที่บน MySQL ฟิลด์ชนิด date หรือ datetime

สร้าง email แบบเป็นรูป
สร้าง email แบบเป็นรูป

01 Apr 2008 0 6,150

การแสดงข้อความเป็นรูปภาพ เช่นการทำ Image Verfied หรือ การแปลงชื่อ email เป็นรูป

สร้างลิงค์สำหรับดาวน์โหลดไฟล์
สร้างลิงค์สำหรับดาวน์โหลดไฟล์

01 Apr 2008 0 23,452

ปกติแล้วมีมีการสร้างลิงค์ ไปยังไฟล์ เช่น ไฟล์รูปภาพ หรือไฟล์ txt ตัวบราวเซอร์เองเมื่อได้รับลิงค์นั้นๆจะไปทำการเรียกโปรแกรมที่ลงทะเบียนไว้กับระบบปฏิ..

สร้างไฟล์ XLS ด้วย PHP
สร้างไฟล์ XLS ด้วย PHP

01 Apr 2008 0 10,234

ฟังก์ชั่นสำหรับสร้างไฟล์ ฟอร์แมต XLS จาก PHP พร้อมตัวอย่างการใช้งาน อย่างง่ายๆ ครับ

หาไดเร็คทอรี่ temp ของ server
หาไดเร็คทอรี่ temp ของ server

01 Apr 2008 0 3,380

ฟังก์ชั่นการหาไดเร็คทอรี่ Temp ของ Server ซึ่งเป็นที่ๆไฟล์จะถูกอัปโหลดไปพักไว้ก่อนบน Server

อ่านความกว้าง สูง ของ DOM ด้วย Javascript
อ่านความกว้าง สูง ของ DOM ด้วย Javascript

01 Apr 2008 0 5,583

การอ่านความกว้างและสูงของ element มีความแตกต่างกันในแต่ละ Browser ครับ ลองมาดูฟังก์ชั่นแต่ลพตัว ที่สามารถใช้ได้บน Browser ของคุณ

^