How To

แบ่งไฟล์ข้อมูลขนาดใหญ่ออกเป็นไฟล์เล็กๆ ด้วย PHP
แบ่งไฟล์ข้อมูลขนาดใหญ่ออกเป็นไฟล์เล็กๆ ด้วย PHP

31 Mar 2008 0 5,124

เรื่องของเรื่องคือผมมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่ต้องอัปโหลด ขนาดร้อยกว่า Meg ไม่สามารถอัปโหลดทีเดียวได้ ก็เลยคิดจะแบ่งฐานข้อมูลออกเป็นไฟล์เล็กๆ ให้อัปโหลดง

แก้ไขข้อความบนเพจ
แก้ไขข้อความบนเพจ

31 Mar 2008 0 8,720

ซอร์สโค้ด ตัวอย่างการแก้ไข Text File บนเพจ โดยไม่ต้องดาวน์โหลดหรืออัพโหลด

แปลงตัวเลขเป็นตัวหนังสือ PHP
แปลงตัวเลขเป็นตัวหนังสือ PHP

31 Mar 2008 0 43,509

ฟังก์ชั่นแปลงตัวเลข (จำนวนเงิน) เป็นตัวหนังสือ (บาท) รองรับทศนิยม เป็นสตางค์ หากมีทศนิยมมากกว่า 2 ตำแหน่ง จะคืนค่าเป็นตัวเลข ทศนิยม

แสดง รายการไฟล์ต่างๆ บน Server
แสดง รายการไฟล์ต่างๆ บน Server

31 Mar 2008 0 7,429

ตัวอย่างการสร้าง File menager แบบหนึ่งครับ ที่แสดงรายการไฟล์ และ ไดเร็คทอรี่ บน server พร้อมไอคอน ด้วยโค้ด PHP

แสดงค่าที่เลือกจาก Combobox
แสดงค่าที่เลือกจาก Combobox

31 Mar 2008 0 6,731

โค้ดจะแสดงข้อความบน Textbox ที่สัมพันธ์กับค่าที่กำหนดไว้โดย Combobox เมื่อทำการเลือก Combobox ครับ

แสดงรายการจาก Combobox
แสดงรายการจาก Combobox

31 Mar 2008 0 8,933

ตัวอย่างนี้ เป็นการแสดงรายชื่อกลุ่ม หรือหมวดต่างๆ ที่มีบนเว็บบอร์ด เพื่อเลือกหมวดสำหรับการค้นหา

^