How To

แก้ไขข้อความบนเพจ
แก้ไขข้อความบนเพจ

31 Mar 2008 0 8,450

ซอร์สโค้ด ตัวอย่างการแก้ไข Text File บนเพจ โดยไม่ต้องดาวน์โหลดหรืออัพโหลด

แปลงตัวเลขเป็นตัวหนังสือ PHP
แปลงตัวเลขเป็นตัวหนังสือ PHP

31 Mar 2008 0 36,189

ฟังก์ชั่นแปลงตัวเลข (จำนวนเงิน) เป็นตัวหนังสือ (บาท) รองรับทศนิยม เป็นสตางค์ หากมีทศนิยมมากกว่า 2 ตำแหน่ง จะคืนค่าเป็นตัวเลข ทศนิยม

แสดง รายการไฟล์ต่างๆ บน Server
แสดง รายการไฟล์ต่างๆ บน Server

31 Mar 2008 0 7,245

ตัวอย่างการสร้าง File menager แบบหนึ่งครับ ที่แสดงรายการไฟล์ และ ไดเร็คทอรี่ บน server พร้อมไอคอน ด้วยโค้ด PHP

แสดงค่าที่เลือกจาก Combobox
แสดงค่าที่เลือกจาก Combobox

31 Mar 2008 0 6,554

โค้ดจะแสดงข้อความบน Textbox ที่สัมพันธ์กับค่าที่กำหนดไว้โดย Combobox เมื่อทำการเลือก Combobox ครับ

แสดงรายการจาก Combobox
แสดงรายการจาก Combobox

31 Mar 2008 0 8,756

ตัวอย่างนี้ เป็นการแสดงรายชื่อกลุ่ม หรือหมวดต่างๆ ที่มีบนเว็บบอร์ด เพื่อเลือกหมวดสำหรับการค้นหา

โค้ด ปฏิทิน
โค้ด ปฏิทิน

31 Mar 2008 0 15,162

โค้ดปฏิทินแบบง่ายๆ ด้วย PHP ที่สามารถแสดงได้ทีเดียวทั้งปีเลย

^